Supervised papers

Seminar thesis:

 • Eke Lee Allikvere (2022) "Overcoming the creative block during the creative process on the example of six young music producers" Tallinn University, Baltic Film, Media and Arts School (in Estonian)
 • Eva Pajusaar (2022) "Spotify usage habits when discovering music among IKUMUMU students" Tallinn University, Baltic Film, Media and Arts School (in Estonian)
 • Marina Lisetskaja-Golunova (2022) "TikTok as an alternative way to discover music" Tallinn University, Baltic Film, Media and Arts School (in Estonian)
 • Helen Lember (2021) "The influence of music in a live concert" Tallinn University, Baltic Film, Media and Arts School (in Estonian)
 • Sigrid Hint (2018) "Ansamblis ja orkestis mängimine puhkpilliõppe motivaatorina musikakoolis" Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, Didactics of Arts
 • Liis-Marii Vendt (2018) "Soldežo olulisus muusikalise baasõpetuse alguses laste ning -vanemate perspektiivist Aruküla huvialakeskus “Pääsulind” muusikakooli näitel" Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, Didactics of Arts
 • Mariliis Tiiter (2017) "Koorilaulus kasutatavate õppemeetodite efektiivsus repertuaari õppimisel mittenooditundjate seas" Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, Didactics of Arts
 • Karolin Kõrre (2017) "Lapseootel naiste juhendatud ühismusitseerimise võimalused Harjumaal" Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, Didactics of Arts
 • Anna Bogdanova (2015) “Koorilaulu mõju heaolule vähem kindlustatud täiskasvanute näitel” Tallinn University, Institute of Fine Arts, Music Department.
 • Piia Stamberg (2015) “Intervallide ja akordide nimetamine relatiivse kuulmise abil Tallinna Ülikooli tudengite näitel” Tallinn University, Institute of Fine Arts, Music Department.
 • Karl Ölluk (2013) “Taustamuusika valiku printsiibid vibroakustilise teraapia läbiviimise soodustamiseks” Tallinn University, Institute of Fine Arts, Music Department.
 • Artur Aleksandrov (2013) “Järjepideva pikaajalise muusikaõppe mõju 6-12 aasta vanuste laste karakteri omaduste kujunemisele” Tallinn University, Institute of Fine Arts, Music Department.
 • Marina Firstova (2013) “Muusika tajumine ja mõju inimesele Narva Gümnaasiumi 9 klassi õpilaste põhjal” Tallinn University, Institute of Fine Arts, Music Department.
 • Grete Roosileht (2013) “Suitsetava laulja kuvand laulutudengite seas” Tallinn University, Institute of Fine Arts, Music Department.
 • Kerit Ilves (2012) “Vabariikliku Orkestirijuhtide Puhpilliorkester ja selle mõju Eesti puhkpillimuusika arengule” Tallinn University, Institute of Fine Arts, Music Department.
 • Karit Sepp (2012) “Pop-jazz vokaalansamblite edukus tänapäeva Eestis” Tallinn University, Institute of Fine Arts, Music Department.
 • Samuel Markus Reinaru (2012) “Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi muusika osakonna kolmanda kursuse üliõpilaste rahulolu BA laulumooduli suhtes” (kaasjuhendaja Gerhard Lock)  Tallinn University, Institute of Fine Arts, Music Department.

Bachelor thesis:

 • Eke Lee Allikvere (2022) "Creating a song and a music video for the band Su/mi" Tallinn University, Baltic Film, Media and Arts School, Didactics of Arts
 • Marina Lisetskaja-Golunova (2022) "Portrait Story of Gerhard Lock. The Essence of Portrait Story, Music and Typography" Tallinn University, Baltic Film, Media and Arts School, Didactics of Arts
 • Helen Lember (2021) "Using a Musical Metaphor in Creating an Own Creative Audiovisual Work" Tallinn University, Baltic Film, Media and Arts School, Didactics of Arts
 • Sigrid Hint (2018) "The Causes of Choosing the Instrument Being Learned and Motivation of Learning that Instrument" (in Estonian) Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, Didactics of Arts
 • Liis-Marii Vendt (2018) "The understandings of students and teachers of the application of learning from music theory classes in instrument practice" (in Estonian) Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, Didactics of Arts
 • Karolin Kõrre (2017) "Adaptation to Pregnancy Through Guided Vocal Improvisation in Group" (in Estonian) Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, Didactics of Arts
 • Mariliis Tiiter (2017) "Efficiency of Teaching Methods in Choir While Learning New Repertoire Among Non Music Notation Readers" (in Estonian) Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, Didactics of Arts
 • Kadri Lepik (2016) "Composition as an Opportunity for Comprehending One's Creativity and Emotional Cognition Exemplified by Tallinn University Baltic Film, Media, Arts and Communication School's Music Students and Professional Musicians" (in Estonian) Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, Didactics of Arts
 • Greete Roosileht (2016) "Young Aspiring Singers’ and Singing Teachers’ Opinions on Singers Who Smoke" (in Estonian) Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, Didactics of Arts
 • Artur Aleksandrov (2015) “Pikaajalise muusikaõppe mõju 6-12 aasta vanuste laste iseloomu omaduste kujunemisele” (kaasjuhendaja Gerhard Lock) Tallinn University, Institute of Fine Arts, Music Department
 • Karl Ölluk (2014) “The Principles of Background Music in Vibroacoustic Therapy” (in Estonian) Tallinn University, Institute of Fine Arts, Music Department
 • Liisa Allsoo (2014) “The changes in the 8th and 9th grade pupils' activeness in singing along in school's music lessons” (in Estonian) Tallinn University, Institute of Fine Arts, Arts Therapies Department
 • Karit Sepp (2013) „A cappella pop-jazz vokaalansamblite edukus 2011/2012 Eestis” Tallinn University, Institute of Fine Arts, Music Department
 • Marina Firstova (2013) “Muusika mõju inimorganismile ja meeltele” Tallinn University, Institute of Fine Arts, Music Department
 • Katrin Kaasik (2013) “The Musical Engagement of Specialists Applying Music Therapy in Estonia and its Relation to their Wellbeing” (in Estonian) Tallinn University, Institute of Fine Arts, Arts Therapies Department
 • Ruth Sotnik (2013) “Voice of the Professional Singer, Self-Regulation and Health” (in Estonian) Tallinn University, Institute of Fine Arts, Arts Therapies Department
 • Reio Blond (2013) “Eesti spaades pakutava muusikateraapia teenuse vastavus professionaalsele muusikateraapiale” Tallinn University, Institute of Fine Arts, Arts Therapies Department
 • Kadri Mitt (2011) “Muusikakallakuga ja tavaklssi VII klasi õpilase muusikaline omalooming” Tallinn University, Institute of Fine Arts, Music Department
 • Triin Virk (2011) „Abiturientide kogemus muusikateraapiast ja stressiga toimetulek muusikateraapiliste harjutuste abil“ Tallinn University, Institute of Fine Arts, Arts Therapies Department 

Master thesis:

 • Kristjan Sven Kukk (2022) "Supporting the singing of boys who sing in classic mixed choir (SATB) while going through voice change" (in Estonian)  Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School / Estonian Academy of Music and Theatre
 • Mari Soone (2018) "Movement Activities in Music Lessons for Students in Stage Three of Basic School" (in Estonian) Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, Didactics of Arts
 • Katrin Geraštšenko (2017) "Supportive Mucical Activities with Children with Autism Spectrum Disorder – Analysis with Sounds of Intent Program" (in Estonian) Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, Didactics of Arts
 • Sille Tamm (2012) “Eesti üldhariduskoolide lastekooride lauluõpetamise meetodite seostest 2011. aasta XI Noorte Laulupeo eel saavutatud kategooriatega” Tallinn University, Institute of Fine Arts, Music Department.
 • Laila Muru (2012) “Muusika kuulamine 9. klassi õpilaste muusikalise maitse kujundajana” Tallinn University, Institute of Fine Arts, Music Department.