Teraapiline tegevus

Marit on sertifitseeritud VIBRAC tase II vibroakustilise teraapia praktik (VIBRAC Skille-Lehikoinen Centre for Vibroacoustic Therapy and Research; 2017)

EMTÜ

Marit on alates 2010. aastast Eesti Muusikateraapia Ühingu liige (sh aastatel 2013-2015 EMTÜ juhatuse liige).

muusikateraapia.eu

Lehekülg täieneb peagi...