Juhendatud lõputööd

Seminaritööd:

 • Eke Lee Allikvere (2022) "Loovustõkke ületamine loomeprotsessi käigus kuue noore muusikaprodutsendi näitel" Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
 • Eva Pajusaar (2022) "Spotify kasutamisharjumused IKUMUMU üliõpilaste seas muusika avastamisel" Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
 • Marina Lisetskaja-Golunova (2022) "TikTok kui alternatiivne võimalus muusika avastamiseks" Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
 • Helen Lember (2021) "Muusika mõjusus live-kontserdil" Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
 • Sigrid Hint (2018) "Ansamblis ja orkestis mängimine puhkpilliõppe motivaatorina musikakoolis" Tallinna Ülikool, Balti filmi-, meedia-, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Kunstide didaktika
 • Liis-Marii Vendt (2018) "Soldežo olulisus muusikalise baasõpetuse alguses laste ning -vanemate perspektiivist Aruküla huvialakeskus “Pääsulind” muusikakooli näitel" Tallinna Ülikool, Balti filmi-, meedia-, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Kunstide didaktika
 • Mariliis Tiiter (2017) "Koorilaulus kasutatavate õppemeetodite efektiivsus repertuaari õppimisel mittenooditundjate seas" Tallinna Ülikool, Balti filmi-, meedia-, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Kunstide didaktika
 • Karolin Kõrre (2017) "Lapseootel naiste juhendatud ühismusitseerimise võimalused Harjumaal" Tallinna Ülikool, Balti filmi-, meedia-, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Kunstide didaktika
 • Anna Bogdanova (2015) “Koorilaulu mõju heaolule vähem kindlustatud täiskasvanute näitel” Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Muusika osakond.
 • Piia Stamberg (2015) “Intervallide ja akordide nimetamine relatiivse kuulmise abil Tallinna Ülikooli tudengite näitel” Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Muusika osakond.
 • Karl Ölluk (2013) “Taustamuusika valiku printsiibid vibroakustilise teraapia läbiviimise soodustamiseks” Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Muusika osakond.
 • Artur Aleksandrov (2013) “Järjepideva pikaajalise muusikaõppe mõju 6-12 aasta vanuste laste karakteri omaduste kujunemisele” Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Muusika osakond.
 • Marina Firstova (2013) “Muusika tajumine ja mõju inimesele Narva Gümnaasiumi 9 klassi õpilaste põhjal” Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Muusika osakond.
 • Grete Roosileht (2013) “Suitsetava laulja kuvand laulutudengite seas” Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Muusika osakond.
 • Kerit Ilves (2012) “Vabariikliku Orkestirijuhtide Puhpilliorkester ja selle mõju Eesti puhkpillimuusika arengule” Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Muusika osakond.
 • Karit Sepp (2012) “Pop-jazz vokaalansamblite edukus tänapäeva Eestis” Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Muusika osakond.
 • Samuel Markus Reinaru (2012) “Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi muusika osakonna kolmanda kursuse üliõpilaste rahulolu BA laulumooduli suhtes” (kaasjuhendaja Gerhard Lock) Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Muusika osakond.

Bakalaureusetöö:

 • Eke Lee Allikvere (2022) "Laulu ja muusikavideo loomine bändile Su/mi" Tallinna Ülikool, Balti filmi-, meedia- ja kunstide instituut, Kunstide didaktika
 • Marina Lisetskaja- Golunova (2022) "Portreelugu Gerhard Lockist.
  Portreeloo olemus, muusika ja tüpograafia" Tallinna Ülikool, Balti filmi-, meedia- ja kunstide instituut, Kunstide didaktika
 • Helen Lember (2021) "Muusikalise metafoori kasutamine omaloomingulise audiovisuaalse teose loomisel" Tallinna Ülikool, Balti filmi-, meedia- ja kunstide instituut, Kunstide didaktika
 • Sigrid Hint (2018) "Muusikakoolis õpitava pilli valiku põhjus ning motivatsioon pilli õppimisel" Tallinna Ülikool, Balti filmi-, meedia-, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Kunstide didaktika
 • Liis-Marii Vendt (2018) "Solfedžotunnis õpetavate muusikateoreetiliste teadmiste rakendamine erialaõppes muusikakoolide õpilaste ja õpetajate vaatenurgast" Tallinna Ülikool, Balti filmi-, meedia-, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Kunstide didaktika
 • Karolin Kõrre (2017) "Rasedusega kohanemine juhendatud hääleimprovisatsiooni kaudu rühmas" Tallinna Ülikool, Balti filmi-, meedia-, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Kunstide didaktika
 • Mariliis Tiiter (2017) "Koorilaulus kasutatavate õppemeetodite efektiivsus repertuaari õppimisel mittenooditundjate seas" Tallinna Ülikool, Balti filmi-, meedia-, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Kunstide didaktika
 • Kadri Lepik (2016) "Omalooming kui võimalus loovuse ja isiklike emotsioonide tunnetamiseks Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia-, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi muusika üliõpilaste ja tegevmuusikute näitel" Tallinna Ülikool, Balti filmi-, meedia-, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Kunstide didaktika
 • Grete Roosileht (2016) "Arvamused suitsetavast lauljast laulmist õppivate noorte ja laulupedagoogide näitel" Tallinna Ülikool, Balti filmi-, meedia-, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Kunstide didaktika
 • Artur Aleksandrov (2015) “Pikaajalise muusikaõppe mõju 6-12 aasta vanuste laste iseloomu omaduste kujunemisele” (kaasjuhendaja Gerhard Lock) Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Muusika osakond.
 • Karl Ölluk (2014) “Taustmuusika valiku printsiibid vibroakustilise teraapia läbiviimise soodustamiseks” Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Muusika osakond.
 • Liisa Allsoo (2014) “Õpilaste kaasalaulmise aktiivsuse muutused 8.-9. klassi muusikatundides” Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Kunstiteraapiate osakond
 • Karit Sepp (2013) „A cappella pop-jazz vokaalansamblite edukus 2011/2012 Eestis” Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Muusika osakond.
 • Marina Firstova (2013) “Muusika mõju inimorganismile ja meeltele” Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Muusika osakond.
 • Katrin Kaasik (2013) “Eestis muusikateraapiat rakendavate spetsialistide muusikaline tegevus ja selle seos nende heaoluga” Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Kunstiteraapiate osakond
 • Ruth Sotnik (2013) “Professionaalse laulja hääl, eneseregulatsioon ja tervis” Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Kunstiteraapiate osakond
 • Reio Blond (2013) “Eesti spaades pakutava muusikateraapia teenuse vastavus professionaalsele muusikateraapiale” Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Kunstiteraapiate osakond
 • Kadri Mitt (2011) “Muusikakallakuga ja tavaklssi VII klasi õpilase muusikaline omalooming” Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Muusika osakond.
 • Triin Virk (2011) „Abiturientide kogemus muusikateraapiast ja stressiga toimetulek muusikateraapiliste harjutuste abil“ Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Kunstiteraapiate osakond

Magistritöö:

 • Kristjan Sven Kukk (2022) "Poistesegakooris laulvate häälemurdeeas poiste laulmise toetamine" Tallinna Ülikool, Balti filmi-, meedia- ja kunstide instituut / Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
 • Mari Soone (2018) "Liikumistegevuste rakendamine III kooliastme muusikatundides" Tallinna Ülikool, Balti filmi-, meedia-, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Kunstide didaktika
 • Katrin Geraštšenko (2017) "Toetavad muusikalised tegevused auismispektriga lastega – analüüs Sounds of Intent programmi abil" Tallinna Ülikool, Balti filmi-, meedia-, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Kunstide didaktika
 • Sille Tamm (2012) “Eesti üldhariduskoolide lastekooride lauluõpetamise meetodite seostest 2011. aasta XI Noorte Laulupeo eel saavutatud kategooriatega” Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Muusika osakond.
 • Laila Muru (2012) “Muusika kuulamine 9. klassi õpilaste muusikalise maitse kujundajana” Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Muusika osakond.