Olen ennast täiendanud järgmistel koolitustel ja seminaridel:
20.03.2023 Generatiivne AI, ChatGPT, Stable Diffusion: masinad, mis genereerivad teksti, pilte ja sisu Andres Karjus & TLÜ õppeosakond 2t
13.02.2023 ChatGPT ja uued teksigeneraatorid Andres Karjus & TLÜ õppeosakond 4t
19.11.2022 Eesti Muusikateraapia Ühingu enesehoole ja inspiratsioonipäev Kaire Bachman, Käll Kruusmägi & EMTÜ 4t
10.10.2022 Kerry Howellsi tänulikkuse töötuba edasijõudnutele Kerry Howells (AUS) & TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituut 4t
08.06.2022 Kuidas olla tänulik, kui oled hoopis kibestunud? Kerry Howells (AUS) & TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituut 4t
24.03.2022 Õpetamise toetamine kõrgkoolis: üliõpilastööde juhendamine Katrin Karu & TLÜ Haridusinnovatsiooni keskus 4t
28.08.2021 Kirjandusteraapia olemus ja töömeetodid Berit Kaschan & Eesti Muusikateraapia Ühing 4t
29.04.2021  Videosalvestustarkvara Panopto kasutamine Veronika Rogalevitš & TLÜ E-õppe keskus 2t
12.04.2021 Autori õigustest ning kaitsest Kalev Rattus & TLÜ BFM 2t
06.04.2021 Õppejõu muredest üliõpilaste õppimiseni Mari Karm, Marvi Remmik, Kaire Uiboleht, Larissa Jõgi & Tallinna Ülikool HTI, LTI, DTI, ÜTI 2t
23.03.2021 Rääkivast peast koostöise õppimiseni - õppedisaini võimalused õppejõule Mart Laanpere, Hans Põldoja & TLÜ Haridusinnovatsiooni keskus 2t
16.03.2021 Kuidas loengus mõtteid-ideid koguda ja vahetada?
Hettel Sõrmus & Tallinna Ülikooli E-õppe keskus
2t
16.03.2021 Professionaalne ja mõjus esinemine veebis Katrin Saks & Balti filmi, meedia ja kunstide instituut 2t
08.10.2018 Mängulisus õppetöös - mängud, viktoriinid ja küsitlused reaalajas Tallinna Ülikooli E-õppe keskus 2t
16.05.2018 Juhendamine kui dialoog Kaia Köster & Tallinna Ülikooli Koolitus 8t
09.05.2018 Kujundav hindamine ja tõhus tagasiside Peeter Mehisto & Tallinna Ülikool 3t
oktoober 2017-aprill 2018 Hääleseade Aleksander Kaidja & Tallinna Rahvaülikool 24t
november 2016 - juuni 2017  VIBRAC Tase II praktik (vibroakutiline teraapia)  Marko Puntunen, Esa Ala-Ruona & VIBRAc Skille-Lehikoinen Centre for Vibroacoustic Therapy and Reserach (FIN) 12 ECTS
07.-08.06.2017 Vibroakustiline muusikateraapia - muusikaliste gongide ja helikausside rakendamine vibroakustilises muusikateraapia Jorge Zain (ARG) & Tallinna Ülikooli Koolitus 8t
oktoober 2016 - aprill 2017 Hääleseade Aleksander Kaidja & Tallinna Rahvaülikool 24t
15.-17.10.2016 Rahvusvaheline koolitus "Musical Futures" Abigali D'Amore & Musical Futures (Manchester, UK) 24t
oktoober 2015 - aprill 2016 Hääleseade Aleksander Kaidja & Tallinna Rahvaülikool 24t
oktoober-detsember 2014 Hääleseade Aleksander Kaidja & Tallinna Rahvaülikool 12t
28.06.2014 Ukulele töötuba Helina Ardel & Meero Muusik 4t
27.06.2014 Psühhodraama - see on suhted laval Aivar Simmermann & Eesti Moreno Koolituskeskus 9t
08.05.2014 Supervisioon - õppejõu töövahend III Katrin Aava & Tallinna Ülikooli Personali arendus- ja mobiilsuskeskus 6t
29.-30.04.2014 Kommunikatsioon õppejõu töös Kaja Tampere & Tallinna Ülikooli Personali arendus- ja mobiilsuskeskus 10t
oktoober 2013 - aprill 2014 Hääleseade Aleksander Kaidja & Tallinna Rahvaülikool 24t
11.-12.04.2014 Teraapiline hääletöö multikultuurses vaates Eve Lukk & Tallinna Ülikooli Personali arendus- ja mobiilsuskeskus 18t
28.-29.03.2014 Resonants: hääl kui tervendaja teraapias Imke McMurtie & Eesti Muusikateraapia Ühing 16t
20.03.2014 Supervisioon - õppejõu töövahend II Katrin Aava & Tallinna Ülikooli Personali arendus- ja mobiilsuskeskus 6t
14.-15.03.2014 Nordoff-Robbinsi meetod muusikateraapias Vilmante Aleksiene & Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Täienduskoolituskeskus 12t
6.02.2014 Edukas esinemine ajakirjanduses. Praktiline meediasuhtluse õpituba Maarja Lõhmus & Tartu Ülikooli Avatud Ülikool (Pärnu kollež) 12t
30.01.2014 Supervisioon - õppejõu töövahend I Katrin Aava & Tallinna Ülikooli Personali arendus- ja mobiilsuskeskus 6t
14.-17.10. 2013 Instrumendi õpetamise meetod ja harjutustehnikad Yiannis Miralis & Tallinna Ülikooli Personali arendus- ja mobiilsuskeskus 12t
27.-29.08.2013 Suveakadeemia 2013: Tähenduslik õppimine ja õpetamine L. Dee Fink & Tartu Ülikooli Haridus- ja kasvatusteaduste instituut 26t
15.-16.08.2013 Akadeemiliste nõustajate koolitus Kaia Köster, Krista Tiit, Maarja Liht & 15t
18.-19.06.2013 Kõne ja hääletreening. Esinemine erinevas keskkonnas ja kontekstis Toomas Lõhmuste ja Tartu Ülikooli Haridus- ja kasvastusteaduste doktorikool 12t
26.-27.04.2013 Sissejuhatus vibroakustilisse teraapiasse Esä Ala-Ruona, Marko Punkanen & VIBRAC Centre, Eino Roiha Foundation, Jyväskylä, Soome 14t
oktoober 2012 - aprill 2013 Hääleseade Aleksander Kaidja & Tallinna Rahvaülikool 20t
1.-2.11.2012 Õppejõud esineja ja mõjutajana Katrin Aava & Tallinna Ülikooli Personali arendus- ja mobiilsuskeskus 14t
6.10.2012 Pedagoogiline muusikateraapia teoorias ja praktikas Riina Velmet, Katrin Linnamägi & Eesti Muusikateraapia Ühing 8t
26.-27.09.2012 Õppejõud kui liider Anu Virovere & Tallinna Ülikooli Personali arendus- ja mobiilsuskeskus 16t
21.-25.08.2012 Õppejõust saab mentor Angela Malderez & Tartu Ülikooli elukestva õppe keskus
80t
25.-26.05.2012 Sissejuhatus mentorlusse Kardi Ugur & Tartu Ülikooli elukestva õppe keskus 26t
13.02 - 8.04. 2012 Videokonverentside ja -loengute kasutamine õppetöös Marju Piir & Tartu Ülikooli elukestva õppe keskus
52t
oktoober 2011 - aprill 2012 Hääleseade Aleksander Kaidja & Tallinna Rahvaülikool 20t
16.03.2012 Enesemonitooringu vajalikkusest ja võimalikkusest suhtlemisprotsessis Maria Teiverlaur & Tallinna Ülikooli Personali arendus- ja mobiilsuskeskus
8t
25.-26.01.2012 Avaliku esinemise võlu ja valu Katrin Saks, Jüri Tallinn & Tallinna Ülikooli Avatud Ülikool 16t
5.10 - 25.11. 2011
Akadeemiline inglise keel Eha Mängel & Tallinna Ülikooli Avatud Ülikool 52t
2.-3.11.2011 Supervisioonitehnikate kasutamine õppetöös II Katrin Aava & Tallinna Ülikooli Avatud Ülikool 14t
september-detsember 2011 Kitarri individuaalõpe Georg Merioja & Tallinna Rahvaülikool 12t
4.-6.04.2011 Räägi ja sära! Avalik esinemine ja meediatreening Härmo Saarm & Tallinna Ülikooli Avatud Ülikool 24t
1.-2.03.2011 Supervisioonitehnikate kasutamine õppetöös Katrin Aava & Tallinna Ülikooli Avatud Ülikool 14t
10.-11.02.2011 Sissejuhatus Analüütilisse Muusikateraapiasse teoorias ja praktikas Benetikte B. Scheiby & Eesti Muusikateraapia Ühing 16t
4.12.2010 Sissejuhatus BMGIM-teraapiasse Alice Pehk & Eesti Muusikateraapia Ühing 6t
oktoober 2010 - aprill 2011 Hääleseade Aleksander Kaidja & Tallinna Rahvaülikool 20t
21.-28.09. 2010 Hindamine ja tagasiside Maiki Udam & Tallinna Ülikooli Avatud Ülikool 12t
9.-11.06.2010 Statistiline modelleerimine programmiga Mplus Noona Kiurum Aski Tolvanen & Tartu Ülikooli Avatud Ülikool 26t
5.12.2009 Muusikateraapia päev Eesti Muusikateraapia Ühing & Tallinna Ülikool 9t
5.-6.10.2009 Programm NVivo Tallinna Ülikooli Avatud Ülikool 12t
2.-6.06.2009 Muusika tervise kontekstis Royal Northern Collage of Music of Manchester+Music et Sante, Paris, France 40t