Pedagoogiline tegevus

Mariti pedagoogline kirg on avada õppija jaoks muusika rikas ja põnev maailm - olgu konkreetseks väljundiks uued teadmised ja oskused solfedžos, muusikateoorias või instrumendi mängus